Ó Bhó, na Beacha! – An Gúm – Beginning Reader

Author: Pauline DevineIllustrator: Róisín CuréPublisher: An GúmGet the Book »

Ó Bhó, na Beacha!: Scríofa ag Pauline Devine, maisithe ag Róisín Curé, á léamh ag Sinéad Ní Uallacháin, agus foilsithe ag An Gúm.

Ó Bhó, na Beacha!: Written by Pauline Devine, illustrated by Róisín Curé, read by Sinéad Ní Uallacháin, and published by An Gúm.

Caithfimid ar fad a bheith an-airdeallach ar chúrsaí timpeallachta agus bithéagsúlachta na laethanta seo. Ach, cad a dhéanfaidh na beacha sa scéal seo nuair a scriostar an choirceog orthu? Agus cé hé an ‘bithiúnach lofa’ a rinne an dochar? Beidh ar Mhamó agus a comrádaithe beaga an scéal a réiteach gan mhoill nó baileoidh na beacha leo!

We all have to be aware of the environment and biodiversity. But, what will the bees do when their hive is destroyed in this story? And who is the ‘rotten villain’ is responsible for the damage? Mamó and her little companions will have to act quickly or the bees will leave for good!

Foras na Gaeilge · Ó Bhó, Na Beacha!