World Book Day Wales

World Book Day Wales is coordinated by the Welsh Books Council and supported by the Welsh Government.

World Book Day Wales will be held on Thursday 2 March 2017. A newsletter with information about 2017 events, activities and resources  in Wales will be available by 20 February 2017. To request a copy, please contact Angharad at the address below.

Resource packs will be sent out during January 2017. If you have not received your pack please contact wbd@education.co.uk

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to: Angharad Wyn Sinclair at the Welsh Books Council.

Tel: 07896 664797
Email: angharad.sinclair@books.wales

————————————————-

Diwrnod y Llyfr

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2017 ar ddydd Iau, 2 Mawrth 2017. Bydd cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth a newyddion ynglŷn â digwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau Diwrnod y Llyfr 2017 ar gael erbyn 20 Chwefror 2017. Os hoffech chi dderbyn copi yna cysylltwch gydag Angharad Wyn Sinclair ar y manylion isod.

Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan yn ystod mis Ionawr 2017. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Angharad Wyn Sinclair yn y Cyngor Llyfrau.

Ffôn: 07896 664797
E-bost: angharad.sinclair@llyfrau.cymru

#diwrnodyllyfr20

WG_Sponsored_land_col   CLLC_Dwyieithog