World Book Day Wales

World Book Day Wales is coordinated by the Welsh Books Council and supported by the Welsh Government.

World Book Day Wales will be held on Thursday 1st March 2018. A newsletter with information about 2018 events, activities and resources  in Wales will be available by 20 February 2018. To request a copy, please contact Angharad at the address below.

Resource packs will be sent out during January 2018. If you have not received your pack please contact wbd@education.co.uk

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to: Angharad Wyn Sinclair at the Welsh Books Council.

Tel: 07896 664797
Email: angharad.sinclair@books.wales

————————————————-

Diwrnod y Llyfr

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2017 ar ddydd Iau, 1 Mawrth 2018. Bydd cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth a newyddion ynglŷn â digwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau Diwrnod y Llyfr 2018 ar gael erbyn 20 Chwefror 2018. Os hoffech chi dderbyn copi yna cysylltwch gydag Angharad Wyn Sinclair ar y manylion isod.

Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan yn ystod mis Ionawr 2018. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Angharad Wyn Sinclair yn y Cyngor Llyfrau.

Ffôn: 07896 664797
E-bost: angharad.sinclair@llyfrau.cymru

WG_Sponsored_land_col   CLLC_Dwyieithog

#WorldBookDay