World Book Day Wales

World Book Day Wales will be held on Thursday 2nd March 2017. A newsletter with information about 2017 events, activities and resources in Wales will be available by 1st February 2017. To request a copy please contact Angharad at the address below.

Resource packs will be sent out during January 2016. If you have not received your pack please contact wbd@education.co.uk.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to: Angharad Wyn Tomos at the Welsh Books Council.

Tel: 07896 664797

Email: angharad.tomos@books.wales

Diwrnod y Llyfr

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2016 ar ddydd Iau, 3 Mawrth 2016. Bydd cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth a newyddion ynglŷn â digwyddiadau, gweithgareddau ac adnoddau Diwrnod y Llyfr 2016 ar gael erbyn 2 Chwefror 2016. Os hoffech chi dderbyn copi yna cysylltwch gydag Angharad Wyn Tomos ar y manylion isod.

Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan yn ystod mis Ionawr 2016. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Angharad Wyn Tomos yn y Cyngor Llyfrau.

Ffôn: 07896 664797

E-bost: angharad.tomos@llyfrau.cymru

WG_Sponsored_land_col

CLLC_Dwyieithog