World Book Day Ireland « Back

Lá Domhanda na Leabhar ar siúl in Éirinn

Beidh Lá Domhanda na Leabhar ar siúl in Éirinn Déardaoin an 7 Márta 2024. Seolfar dearbháin leabhair €1.50 agus eolas faoin lá, chomh maith le smaointe maidir le ceiliúradh, go gach scoil agus suíomh cláraithe. Mura bhfuil bhur bpacáiste faighte agaibh faoi dheireadh mhí Eanáir 2024 déan teagmháil le do thoil le wbd@education.co.uk

Tabhair do d’aire, má roghnaigh sibh mar bhunscoil nó mar iar-bhunscoil i bPoblacht na hÉireann roimhe seo gan postas a fháil ó The Education Company, teach postála Lá Domhanda na Leabhar i Sasana, ní bhfaighidh sibh aon ábhar le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar. Chun seo a réiteach, déan teagmháil leis an gcabhairlíne le do thoil ag wbd@education.co.uk.

Más bunscoil nó iar-bhunscoil sibh i dTuaisceart Éireann caithfidh sibh clárú chun bhur n-ábhar le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar a fháil, anseo https://www.worldbookday.com/registernow/.

Glacann na mílte siopa leabhar agus ollmhargadh páirt i Lá Domhanda na Leabhar. Cuardaigh anseo le do thoil leis an díoltóir leabhar rannpháirteach is gaire duit a aimsiú.

World Book Day Ireland will be held on Thursday, 7 March 2024. €1.50 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January 2024 please contact wbd@education.co.uk

Please note, if as a primary or secondary school in the Republic of Ireland, you have previously opted out of receiving mailings from The Education Company, World Book Day’s mailing house based in England, you will not receive any World Book Day material. To rectify this situation, please contact the helpline at wbd@education.co.uk

If you are a primary or post-primary school in Northern Ireland you must register for your World Book Day material here  https://www.worldbookday.com/registernow/.

Thousands of bookshops and supermarkets take part in World Book Day. Please search here to find your nearest participating bookseller.

ACMHAINNÍ | RESOURCES

TUILLEADH EOLAIS | FURTHER INFORMATION

Tá Lá Domhanda Na Leabhar in Éirinn á chomhordú ag Leabhair Páistí Éireann le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge, An Post, Print Post, An Chomhairle Náisiúnta do na Daill in Éirinn, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Éire Ildánac.

Ba cheart aon fhiosruithe faoi Lá Domhanda na Leabhar a chur chuig: wbd@education.co.uk

World Book Day Ireland is coordinated by Children’s Book Ireland and supported by Foras na Gaeilge, An Post, Print Post, National Council for the Blind Ireland, Dublin City Council and Creative Ireland.

Any queries about World Book Day Ireland should be sent to: wbd@education.co.uk