LÁ DOMHANDA NA LEABHAR ÉIRE | WORLD BOOK DAY IRELAND

LÁ DOMHANDA NA LEABHAR ÉIRE | WORLD BOOK DAY IRELAND

LÁ DOMHANDA NA LEABHAR ÉIRE | WORLD BOOK DAY IRELAND

Beidh Lá Domhanda na Leabhar ar siúl Déardaoin an 7 Márta 2024. Seolfar dearbháin leabhair £1/€1.50 agus eolas faoin lá, chomh maith le smaointe maidir le ceiliúradh, chuig gach scoil agus suíomh cláraithe.

World Book Day will be held on Thursday, 7th March 2024. £1/ €1.50 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings.

 

NA LEABHAIR £1/€1.50

AR FÁIL IN ÉIRINN AMHÁIN
Tá dhá leabhar £1/€1.50 de chuid La Domhanda na Leabhar a foilsíodh in Éirinn ar fáil in Éirinn amháin. Ceann amháin i nGaeilge agus ceann amháin i mBéarla. Féach thíos, le do thoil, le haghaidh tuilleadh eolais.

Glacann na mílte siopa leabhar agus ollmhargadh páirt i Lá Domhanda na Leabhar.

World Book Day £1/€1.50 Books and Tokens

 THE £1/€1.50 BOOKS

AVAILABLE ONLY IN IRELAND
There are two £1/€1.50 Irish-published World Book Day books, available only in Ireland. One in the Irish language and one in English. Please see below for more information.

Thousands of bookshops and supermarkets take part in World Book Day.

Participating retailers

Inis Mara le Tristan Rosenstock, arna mhaisiú ag Mark Wickham agus arna fhoilsiú ag LeabhairCOMHAR

Bhí saol breá ag muintir Inis Mara agus bhí gach duine sona sásta. Ach nuair a cheaptar an Santóir mar cheannaire, téann gach rud in olcas agus milleann sé an t-oileán álainn le haer salach. Tá cailín cróga ar an oileán a spreagann gach duine chun seasamh a thógáil agus beartaíonn Éabha a dícheall a dhéanamh chun an Santóir a stopadh.

Inis Mara by Tristan Rosenstock, illustrated by Mark Wickham and published by LeabhairCOMHAR

The people of Inis Mara had a lovely life and everyone was happy. But when ‘an Santóir’ becomes the leader, everything goes downhill and he ruins the beautiful island with dirty air. There is a brave girl on the island who inspires everyone to take a stand and Éabha decides to do her best to stop ‘an Santóir’.

Inis Mara

The Curious Case of the Irish Yeti: Molly Malone and Bram Stoker by Alan Nolan, illustrated by Shane Cluskey and published by The O’Brien Press

Dublin’s dogs are mysteriously disappearing! No guard dogs means thieves are running riot, and with no sheepdogs to herd the animals in Smithfield market, the city is overrun with sheep and goats … and even worse, Dublin’s cats are having an absolute field day! The dwindling doggy population is being blamed on a curious creature known as the Irish Yeti, a tall, terrifying shaggy beast with snow-white fur and red, glowing eyes.

The Curious Case of the Irish Yeti: Molly Malone and Bram Stoker

ACMHAINNÍ RESOURCES

CLÁRÚ

Seiceáil go bhfuil sibh cláraithe le bhur mbeartáin le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar a fháil. Dúnfar clárú Dé hAoine an 20 Deireadh Fómhair 2023.

Mura bhfuil bhur mbeartán faighte agaibh faoi lár mhí Feabhra déan teagmháil le do thoil le wbd@education.co.uk.

REGISTRATION

Check you are registered to receive your World Book Day packs. Registration closes on Friday, 20th October 2023.

If you have not received your pack by mid-February please contact wbd@education.co.uk.

 

SCOILEANNA I bPOBLACHT NA hÉIREANN

Cuireann Roinn Oideachais na hÉireann na beartáin go léir le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar, dearbháin leabhair euro san áireamh, amach chuig scoileanna i bPoblacht na hÉireann. Faigheann gach bunscoil agus iar-bhunscoil dearbháin leabhair go huathoibríoch.

Ní gá do scoileanna clárú ach amháin gur roghnaigh sibh roimhe seo gan post a fháil ó The Education Company, teach poist Lá Domhanda na Leabhar atá suite i Sasana. Má tá sin amhlaidh, ní bhfaighidh sibh aon bheartáin Lá Domhanda na Leabhar. Chun seo a réiteach, déan teagmháil leis an gcabhairlíne le do thoil ag wbd@education.co.uk.

SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF IRELAND

All World Book Day packs, including Euro Book Tokens, are sent in bulk to the Republic of Ireland and are despatched to schools by the Irish Department of Education. All primary and secondary schools automatically receive tokens.

There is no need for schools to register unless you have previously opted out of receiving mailings from The Education Company, World Book Day’s mailing house based in England. If that is the case, you will not receive any World Book Day packs. To rectify this situation, please contact the Helpline at wbd@education.co.uk

SCOILEANNA I dTUAISCEART ÉIREANN

Cláraigh leis an bhfoirm anseo faoi Dé hAoine an 20 Deireadh Fómhair más mian leat beartáin Lá Domhanda na Leabhar, lena n-áirítear dearbháin leabhair £1: https://www.worldbookday.com/register/

SCHOOLS IN NORTHERN IRELAND

Please complete registration using the form here by Friday, 20th October 2023 if you would like to receive World Book Day packs, including £1 book tokens: https://www.worldbookday.com/register/

 

An Post
Bowe Communications
Foras na Gaeilge
Foras na Gaeilge
Vision-Ireland

Foras na Gaeilge, An Post agus Vision Ireland ag tacú le Lá Domhanda na Leabhar Éire.

Ba cheart aon fhiosruithe faoi Lá Domhanda na Leabhar Éire a chur chuig Bowe Communications. jenny@bowecommunications.ie, kate@bowecommunications.ie

World Book Day Ireland is supported by Foras na Gaeilge, An Post and Vision Ireland.

Any queries about World Book Day Ireland should be addressed to Bowe Communications. jenny@bowecommunications.ie, kate@bowecommunications.ie