LÁ DOMHANDA NA LEABHAR ÉIRE | WORLD BOOK DAY IRELAND

LÁ DOMHANDA NA LEABHAR ÉIRE | WORLD BOOK DAY IRELAND

LÁ DOMHANDA NA LEABHAR ÉIRE | WORLD BOOK DAY IRELAND

Beidh Lá Domhanda na Leabhar ar siúl Déardaoin an 6 Márta 2025. Seolfar dearbháin leabhair £1/€1.50 agus eolas faoin lá, chomh maith le smaointe maidir le ceiliúradh, chuig gach scoil agus suíomh cláraithe.

World Book Day will be held on Thursday, 6th March 2025. £1/ €1.50 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings.

 

ACMHAINNÍ RESOURCES

SCOILEANNA I bPOBLACHT NA hÉIREANN

Cuireann Roinn Oideachais na hÉireann na beartáin go léir le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar, dearbháin leabhair euro san áireamh, amach chuig scoileanna i bPoblacht na hÉireann. Faigheann gach bunscoil agus iar-bhunscoil dearbháin leabhair go huathoibríoch.

Ní gá do scoileanna clárú ach amháin gur roghnaigh sibh roimhe seo gan post a fháil ó The Education Company, teach poist Lá Domhanda na Leabhar atá suite i Sasana. Má tá sin amhlaidh, ní bhfaighidh sibh aon bheartáin Lá Domhanda na Leabhar. Chun seo a réiteach, déan teagmháil leis an gcabhairlíne le do thoil ag wbd@education.co.uk.

SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF IRELAND

All World Book Day packs, including Euro Book Tokens, are sent in bulk to the Republic of Ireland and are despatched to schools by the Irish Department of Education. All primary and secondary schools automatically receive tokens.

There is no need for schools to register unless you have previously opted out of receiving mailings from The Education Company, World Book Day’s mailing house based in England. If that is the case, you will not receive any World Book Day packs. To rectify this situation, please contact the Helpline at wbd@education.co.uk

 

 

An Post
Foras na Gaeilge
Foras na Gaeilge
Vision-Ireland

Foras na Gaeilge, An Post agus Vision Ireland ag tacú le Lá Domhanda na Leabhar Éire.

Ba cheart aon fhiosruithe faoi Lá Domhanda na Leabhar Éire a chur chuig hi@worldbookday.com

World Book Day Ireland is supported by Foras na Gaeilge, An Post and Vision Ireland.

Any queries about World Book Day Ireland should be addressed to hi@worldbookday.com