Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Ireland « Back

Lá Domhanda na Leabhar ar siúl in Éirinn

Beidh Lá Domhanda na Leabhar ar siúl in Éirinn Déardaoin an 2 Márta 2023. Seolfar dearbháin leabhair €1.50 agus eolas faoin lá, chomh maith le smaointe maidir le ceiliúradh, go gach scoil agus suíomh cláraithe. Mura bhfuil bhur bpacáiste faighte agaibh faoi dheireadh mhí Eanáir déan teagmháil le do thoil le wbd@education.co.uk.

Tabhair do d’aire, má roghnaigh sibh mar bhunscoil nó mar iar-bhunscoil i bPoblacht na hÉireann roimhe seo gan postas a fháil ó The Education Company, teach postála Lá Domhanda na Leabhar i Sasana, ní bhfaighidh sibh aon ábhar le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar. Chun seo a réiteach, déan teagmháil leis an gcabhairlíne le do thoil ag wbd@education.co.uk.

Más bunscoil nó iar-bhunscoil sibh i dTuaisceart Éireann caithfidh sibh clárú chun bhur n-ábhar le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar a fháil, anseo https://www.worldbookday.com/registernow/.

Glacann na mílte siopa leabhar agus ollmhargadh páirt i Lá Domhanda na Leabhar. Cuardaigh anseo le do thoil leis an díoltóir leabhar rannpháirteach is gaire duit a aimsiú.

World Book Day Ireland will be held on Thursday, 2nd March 2023. €1.50 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January please contact wbd@education.co.uk.

Please note, if as a primary or secondary school in the Republic of Ireland, you have previously opted out of receiving mailings from The Education Company, World Book Day’s mailing house based in England, you will not receive any World Book Day material. To rectify this situation, please contact the helpline at wbd@education.co.uk

If you are a primary or post-primary school in Northern Ireland you must register for your World Book Day material here  https://www.worldbookday.com/registernow/.

Thousands of bookshops and supermarkets take part in World Book Day. Please search here to find your nearest participating bookseller.

LEABHAIR BHREISE A FOILSÍODH IN ÉIRINN
Tá dhá leabhar breise €1.50 ann a foilsíodh in Éirinn, nach bhfuil ar fáil ach in Éirinn. Ceann amháin i nGaeilge agus ceann i mBéarla.

Rita agus an Dragún            Hazel Tree Farm: One Stormy Night

ADDITIONAL IRISH-PUBLISHED BOOKS
There are two additional €1.50 Irish published books, available only in Ireland. One as Gaeilge and one in English.

ACMHAINNÍ

Gheobhaidh tú acmhainní le húsáid i scoileanna i mBéarla agus i nGaeilge i mí Eanáir 2023.

RESOURCES

You will find resources for use in schools in English and Irish in January 2023.

TUILLEADH EOLAIS

Ba cheart go mbeidh bhur ndearbháin agus pacáistí eolais libh faoi lár mhí Feabhra 2023.

Tá Lá Domhanda Na Leabhar In Éirinn á chomhordú ag Leabhair Páistí Éireann le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Ba cheart aon fhiosruithe faoi Lá Domhanda na Leabhar a chur chuig: wbd@education.co.uk

FURTHER INFORMATION

Your tokens and information packs should be with you by mid-February 2023.

World Book Day Ireland is coordinated by Children’s Book Ireland and supported by Foras na Gaeilge.

Any queries about World Book Day Ireland should be sent to: wbd@education.co.uk

               

               

#WorldBookDay
World Book Day® is a charity sponsored by National Book Tokens.