Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Wales « Back

Diwrnod y Llyfr

Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 4 Mawrth 2021. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr, cysylltwch gyda [email protected]

World Book Day Wales will be held on Thursday, 4th March 2021. £1 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January please contact [email protected]

LLYFRAU IAITH GYMRAEG YCHWANEGOL
Mae yna lyfrau £1 Cymraeg ychwanegol ar gael yng Nghymru yn unig.

ADDITIONAL WELSH-LANGUAGE BOOKS
There is an additional £1 Welsh-language books available only in Wales.

Ha Ha Cnec - Huw Aaron

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn hynod o falch o gyhoeddi mai cyfrol llawn hwyl a sbri gan Huw Aaron fydd y llyfr £1 Cymraeg newydd ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021.

Yn ei ffordd ddihafal ei hun, mae’r cartwnydd a’r darlunydd dawnus o Gaerdydd wedi mynd ati i greu Ha Ha Cnec i blant bach a mawr ei fwynhau ar Ddiwrnod y Llyfr nesaf sef 4 Mawrth 2021.

Fel mae’r teitl yn ei awgrymu, bydd y gyfrol yn fwrlwm o jôcs a chartwnau doniol ynghyd ag ambell un o gymeriadau unigryw Huw.

I ddathlu cyhoeddi’r teitl, mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu cystadleuaeth arbennig i ddod o hyd i’r 150 o gymeriadau o lyfrau plant Cymru sydd wedi cael eu cuddio gan Huw mewn poster prysur.

The brilliant Welsh-language £1 book in 2021 will be Huw Aaron’s Ha Ha Cnec. 

In his own distinctive style, the talented cartoonist and illustrator from Cardiff is creating Ha Ha Cnec for children young and old to enjoy on the next World Book Day, 4 March 2021.

As the title suggests, the volume will be packed with jokes and cartoons along with some of Huw’s unique characters.

To celebrate the announcement of the title, the Books Council has organised a special competition to find 150 characters from Welsh children’s books and television programmes which Huw has hidden in a busy poster. 

Further Information

I archebu copi o’r llyfrau hwn cysylltwch gyda’r Cyngor Llyfrau ar 01970 624455 [email protected]

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: [email protected]

To order the books please contact the Welsh Books Council: [email protected] Tel: 01970 624455

World Book Day Wales is coordinated by the Books Council of Wales and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Books Council of Wales: [email protected]. Tel: 01970 624151

#WorldBookDay
World Book Day® is a registered charity sponsored by National Book Tokens.