Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Wales « Back

Diwrnod y Llyfr

Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 3 Mawrth 2022. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr, cysylltwch gyda [email protected]

World Book Day Wales will be held on Thursday, 3rd March 2022. £1 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January please contact [email protected]

LLYFRAU IAITH GYMRAEG YCHWANEGOL
Mae yna lyfrau £1 Cymraeg ychwanegol ar gael yng Nghymru yn unig.

ADDITIONAL WELSH-LANGUAGE BOOKS
There is an additional £1 Welsh-language book available only in Wales. Please check back for more information.

LLEDRITH YN Y LLYFRGELL – ANNI LLŶN

Lledrith yn y LlyfrgellDyw pentref bach Llanswyn-ym-Mochrith ddim yn bentref cyffredin o bell ffordd. A dweud y gwir, mae pawb sy’n byw yno yn bobol anghyffredin iawn. Mae gan bob un dalentau hud a lledrith.

Wel, pawb heblaw Chwim!

Pan mae dosbarth o blant yr ysgol leol yn dod i’r llyfrgell i gael stori gan Chwim, mae rhywbeth rhyfedd iawn yn digwydd…

Stori ddoniol, hudol a rhyfeddol!

To view the full line-up of £1 books for 2022, click here.

Resources

Mae ein pecyn parti newydd sbon yn llawn o syniadau hwylus a gweithgareddau i ddathlu ein penblwydd yn 25!

Check out our brand new party pack filled with lots of fun and celebratory activities and ideas for our 25th birthday!

Further Information

I archebu copi o’r llyfrau hwn cysylltwch gyda’r Cyngor Llyfrau ar 01970 624455 [email protected]

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: [email protected]

To order the books please contact the Welsh Books Council: [email protected] Tel: 01970 624455

World Book Day Wales is coordinated by the Books Council of Wales and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Books Council of Wales: [email protected]. Tel: 01970 624151

#WorldBookDay
World Book Day® is a charity sponsored by National Book Tokens.