World Book Day Wales « Back

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr
Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 7 Mawrth 2024. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr 2024, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

World Book Day Wales
World Book Day Wales will be held on Thursday, 7 March 2024. £1 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January 2024, please contact wbd@education.co.uk

Further Information

Llyfrau £1
Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r llyfrau £1/€1.50 ar gyfer 2023 a chael Diwrnod y Llyfr bendigedig.
Bydd gwybodaeth am y llyfr Cymraeg newydd £1 ar gyfer ymgyrch Diwrnod y Llyfr 2024 ar gael ym mis Tachwedd 2023.

£1 Books
We hope you enjoyed the £1/€1.50 books for 2023 and had a wonderful World Book Day.
The new Welsh-language £1 World Book Day book for the 2024 campaign will be announced in November 2023.

Gwybodaeth Pellach
Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.
Ffôn: 01970 624151 E-bost: cllc.plant@llyfrau.cymru

Further Information
World Book Day Wales is coordinated by the Books Council of Wales and supported by the Welsh Government.
Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Books Council of Wales: cllc.plant@books.wales. Tel: 01970 624151