Diwrnod y Llyfr Cymru World Book Day Wales

Diwrnod y Llyfr Cymru World Book Day Wales

Diwrnod y Llyfr Cymru World Book Day Wales

World Book Day Logo in Welsh

Diwrnod y Llyfr

Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 6 Mawrth 2025. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr 2025, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

World Book Day Wales

World Book Day Wales will be held on Thursday, 6 March 2025. £1 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January 2025, please contact wbd@education.co.uk

 

Register for World Book Day

Adnoddau / Resources

Further Information

Gwybodaeth Pellach

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.
Ffôn: 01970 624151 E-bost: cllc.plant@llyfrau.cymru

Further Information

World Book Day Wales is coordinated by the Books Council of Wales and supported by the Welsh Government.
Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Books Council of Wales: cllc.plant@books.wales. Tel: 01970 624151