Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Wales « Back

Diwrnod y Llyfr

Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 2 Mawrth 2023. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

World Book Day Wales will be held on Thursday, 2rd March 2023. £1 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January please contact wbd@education.co.uk.

LLYFRAU IAITH GYMRAEG YCHWANEGOL
Mae yna lyfrau £1 Cymraeg ychwanegol ar gael yng Nghymru yn unig.

Llyfr arall yn y gyfres Stori Cyw. Llyfr byr, syml, llawn lliw, am Cyw a’i ffrindiau.

ADDITIONAL WELSH-LANGUAGE BOOKS
There is an additional £1 Welsh-language book available only in Wales.

Another title in the popular ‘Cyw’ series. A colourful book with a short, simple text about Cyw and her friends.

Gwisg Ffansi Cyw

Further Information

I archebu copi o’r llyfrau hwn cysylltwch gyda’r Cyngor Llyfrau ar 01970 624455 canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: cllc.plant@llyfrau.cymru

To order the books please contact the Welsh Books Council: distribution.centre@books.wales. Tel: 01970 624455

World Book Day Wales is coordinated by the Books Council of Wales and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Books Council of Wales: cllc.plant@books.wales. Tel: 01970 624151

#WorldBookDay
World Book Day® is a charity sponsored by National Book Tokens.