Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Wales « Back

Diwrnod y Llyfr

Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 7 Mawrth 2024. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr 2024, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

World Book Day Wales will be held on Thursday, 7 March 2024. £1 book tokens and information about the day along with ideas for celebrating will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January 2024 please contact wbd@education.co.uk

Further Information

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: cllc.plant@llyfrau.cymru

World Book Day Wales is coordinated by the Books Council of Wales and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Books Council of Wales: cllc.plant@books.wales. Tel: 01970 624151

#WorldBookDay
World Book Day® is a charity sponsored by National Book Tokens.