Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Wales

World Book Day Wales will be held on Thursday, 4th March 2021. Resource packs will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January please contact [email protected].

The £1 books for World Book Day 2021 will be announced in September.

ADDITIONAL WELSH-LANGUAGE BOOKS
There are two additional Welsh-language books available only in Wales.

Darllen gyda Cyw by Anni Llŷn, which follows the tales of popular S4C favourites Cyw and her friends.  (Published by Y Lolfa)

Stori Cymru – Iaith a Gwaith by Myrddin ap Dafydd (Published by Gwasg Carreg Gwalch)  

To order the books please contact the Welsh Books Council: [email protected]. Tel: 01970 624455

World Book Day Wales is coordinated by the Welsh Books Council and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Welsh Books Council: [email protected]. Tel: 01970 624151


Diwrnod y Llyfr
Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 4 Mawrth 2021. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr, cysylltwch gyda [email protected]

LLYFRAU IAITH GYMRAEG YCHWANEGOL
Mi fydd yna dau lyfr Cymraeg ychwanegol ar gael yng Nghymru yn unig.

Darllen gyda Cyw gan Anni Llŷn (Cyhoeddwyd gan Y Lolfa)

Stori Cymru – Iaith a Gwaith gan Myrddin ap Dafydd (Cyhoeddwyd gan Gwasg Carreg Gwalch)  

I archebu copi o’r llyfrau hwn cysylltwch gyda’r Cyngor Llyfrau ar 01970 624455 / [email protected]

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: [email protected]

WG_Sponsored_land_col   CLLC_Dwyieithog

#WorldBookDay