Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

World Book Day Wales

World Book Day Wales will be held on Thursday, 5 March 2020. Resource packs will be sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack by the end of January please contact wbd@education.co.uk.

ADDITIONAL WELSH-LANGUAGE BOOK
There are two additional Welsh-language books available only in Wales. Please check back as these titles will be announced very soon. To order the books please contact the Welsh Books Council: distribution.centre@books.wales. Tel: 01970 624455

World Book Day Wales is coordinated by the Welsh Books Council and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Welsh Books Council: cllc.plant@books.wales. Tel: 01970 624151


Diwrnod y Llyfr
Cynhelir Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, 5 Mawrth 2020. Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon allan i ysgolion a safleoedd sydd wedi cofrestru. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn erbyn diwedd Ionawr, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

LLYFR IAITH GYMRAEG YCHWANEGOL
Mi fydd yna dau lyfr Cymraeg ychwanegol ar gael yng Nghymru yn unig. Gwiriwch yn ôl yma gan y bydd y teitlau hyn yn cael eu cyhoeddi yn fuan. I archebu copi o’r llyfrau hwn cysylltwch gyda’r Cyngor Llyfrau ar 01970 624455 / canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: cllc.plant@llyfrau.cymru

WG_Sponsored_land_col   CLLC_Dwyieithog

#WorldBookDay