World Book Day Wales

World Book Day Wales will be held on Thursday, 1 March 2018. Resource packs have been sent out to all registered schools and settings. If you have not received your pack please contact wbd@education.co.uk.

ADDITIONAL WELSH-LANGUAGE BOOK
There is an additional Welsh-language book available only in Wales. Na, Nel!: Un Tro by Meleri Wyn James, illustrated by John Lund, will be published by Y Lolfa. To order this book please contact the Welsh Books Council: distribution.centre@books.wales. Tel: 01970 624455

World Book Day Wales is coordinated by the Welsh Books Council and supported by the Welsh Government.

Any queries about World Book Day Wales should be addressed to the Welsh Books Council: cllc.plant@books.wales. Tel: 01970 624151


Diwrnod y Llyfr
Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2017 ar ddydd Iau, 1 Mawrth 2018. Mae pecynnau adnoddau wedi cael eu hanfon allan i ysgolion . Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn, cysylltwch gyda wbd@education.co.uk

LLYFR IAITH GYMRAEG YCHWANEGOL
Mae yna llyfr Gymraeg ychwanegol ar gael yng Nghymru yn unig, sef Na, Nel!: Un Tro… gan Meleri Wyn James, sydd yn cynnwys lluniau deniadol John Lund. Cyhoeddwyd gan Y Lolfa ar gyfer dathliadau Diwrnod y Llyfr ar 1 Mawrth 2018.

I archebu copi o’r llyfr hwn cysylltwch gyda’r Cyngor Llyfrau ar 01970 624455 / canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Cyngor Llyfrau Cymru.

Ffôn: 01970 624151 E-bost: cllc.plant@llyfrau.cymru

WG_Sponsored_land_col   CLLC_Dwyieithog

#WorldBookDay