Information about our use of cookies

Our website uses cookies to distinguish you from other users and enhance your user experience. They also help us improve our site. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Learn more OK, I agree

Terms and Conditions

World Book Day £1 book tokens will be valid from Thursday 17 February – Sunday 27 March 2022.

The £1 tokens and £1 books give all children the chance to choose and own a book – for free. Find out more information about all of the brand new £1 books available in 2022 here.

World Book Day, in partnership with schools and others, distributes the £1/€1.50 World Book Day book tokens to children and young people.

In exchange for the £1 token children can receive a World Book Day £1 book for free, or get £1 off a full price title (€1.50 off in Ireland) any full price book or audiobook (as long as the book or audiobook costs at least £2.99 or €3.99 in Ireland) while stocks last.

Children can use their £1 token at a range of shops including Asda, Blackwells, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco, Waterstones and WHSmith and hundreds of independent booksellers. Find your nearest bookseller at booksaremybag.com.

The World Book Day books are a gift to children from booksellers and publishers.

The World Book Day books are also available in other formats. For braille and audio contact RNIB (Tel: 0303 123 999). For large print contact Guide Dogs (Tel: 0118 9838275).

You can see more information in our Frequently Asked Questions.

Terms and Conditions

 • World Book Day £1/€1.50 book tokens can ONLY be used in participating bookshops
 • ONE TOKEN can be used PER TRANSACTION.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be exchanged for cash or any other merchandise, nor used for school purchases or the settlement of school accounts.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be used in conjunction with any other offer, or for the purchase of standard book tokens, and is not exchangeable for cash (although it has a value of £0.01).
 • Token for use of under-18s only.
 • Offer valid 17th February – 27th March 2022 inclusive.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be redeemed online.
 • The offer only applies to titles in stock.
 • The World Book Day £1/€1.50 book token cannot be photocopied. World Book Day shall not be liable in any way to any recipient of the World Book Day book tokens or any other party for any representation, implied warranty, condition or other term causing any loss, damage or costs whatsoever.
 • The World Book Day book token cannot be used for the purchase of any charity books where all the proceeds of sale are returned to the charity concerned.
 • World Book Day Ltd is a registered charity number 1079257, funded by publishers and booksellers in the UK & Ireland.

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Beidh dearbháin Lá Domhanda na Leabhar bailí ó Dhéardaoin an 17 Feabhra go dtí Dé Domhnaigh an 27 Márta 2022.

Beidh Lá Domhanda na Leabhar ag dáileadh níos mó ná 30 million dearbhán £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar ar pháistí agus daoine óga in 2022.

Is bronntanais iad leabhair £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar ó dhíoltóirí leabhar, a mhaoiníonn costas iomlán fhuascailt an dearbháin leabhar £1.

Is féidir le leanaí agus daoine óga an dearbhán leabhar £1/€1.50 a thabhairt go dtí siopa nó miondíoltóir áitiúil leabhar atá rannpháirteach chun é a bhabhtáil ar cheann de na dearbháin £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar SAOR IN AISCE.

Nó is féidir an dearbhán a úsáid chun lacáiste £1/€1.50 a fháil ar aon leabhar (€1.50 Éirinn) nó closleabhar atá ar phraghas iomlán agus atá ar a laghad £2.99 (nó €3.99 in Éirinn).

Aimsigh do dhíoltóir leabhar áitiúil atá páirteach anseo.

Tá leabhair Lá Domhanda na Leabhar ar fáil i bhformáidí eile freisin. Maidir le braille agus closleabhair déan teagmháil le RNIB (Teil: 0303 123 999). Maidir le cló mór déan teagmháil le Guide Dogs (Teil: 0118 9838275).

Téarmaí agus Coinníollacha

 • Ní féidir dearbháin leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a úsáid ACH AMHÁIN i siopaí leabhar atá páirteach.
 • Is féidir DEARBHÁN AMHÁIN a úsáid i nGACH IDIRBHEART.
 • Ní féidir dearbhán Leabhar £1/€1.50 a bhabhtáil ar airgead tirim ná ar aon earraí eile, agus ní féidir é a úsáid le haghaidh leabhair a fháil do scoileanna ná cuntais scoile a shocrú.
 • Ní féidir dearbhán leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a úsáid i gcomhar le haon tairiscint eile, nó chun gnáthdhearbháin leabhar a cheannach, agus ní féidir é a bhabhtáil ar airgead tirim (cé go bhfuil luach £0.01 air).
 • Tá dearbháin le húsáid ag daoine faoi 18 amháin.
 • Tá an tairiscint bailí ón 17 Feabhra go dtí an 27 Márta.
 • Ní bhaineann an tairiscint ach le teidil atá i stoc.
 • Ní féidir dearbhán leabhar £1/€1.50 Lá Domhanda na Leabhar a fhótachóipeáil. Ní bheidh Lá Domhanda na Leabhar faoi dhliteanas ar bhealach ar bith i leith aon duine a gheobhaidh dearbháin Lá Domhanda na Leabhar nó aon pháirtí eile as aon uiríoll, baránta intuigthe, coinníoll nó aon téarma eile a mbeidh de thoradh air aon chaillteanas, damáiste nó costais ar chor ar bith.
 • Ní féidir dearbhán leabhar Lá Domhanda na Leabhar a úsáid chun aon leabhair charthanachta a cheannach sa chás go gcuirtear fáltais díolacháin ar ais go dtí an carthanas atá i gceist.
 • Is carthanas cláraithe é Lá Domhanda na Leabhar, uimhir 1079257, arna bhunú ag foilsitheoirí agus díoltóirí leabhar sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn.
#WorldBookDay
World Book Day® is a charity sponsored by National Book Tokens.