Inis Mara

« Back

Written by: Tristan Rosenstock
Illustrated by: Mark Wickham
Publisher: LeabhairCOMHAR

The people of Inis Mara had a lovely life and everyone was happy. But when ‘an Santóir’ becomes the leader, everything goes downhill and he ruins the beautiful island with dirty air. There is a brave girl on the island who inspires everyone to take a stand and Éabha decides to do her best to stop ‘an Santóir’.

This is a modern adventure story about climate change, the value of working with others, and the importance of the truth. Readers both young and old will enjoy and benefit from Éabha’s adventures as she tries to save her community from the crooked leader who is destroying the island. And the story reminds us over and over again that no man is an island.

“A topical, enjoyable and inspiring story … with messages that really affect the reader.” – Anne-Marie Kelly, Director, Dublin UNESCO City Of Literature

Bhí saol breá ag muintir Inis Mara agus bhí gach duine sona sásta. Ach nuair a cheaptar an Santóir mar cheannaire, téann gach rud in olcas agus milleann sé an t-oileán álainn le haer salach. Tá cailín cróga ar an oileán a spreagann gach duine chun seasamh a thógáil agus beartaíonn Éabha a dícheall a dhéanamh chun an Santóir a stopadh.

Scéal comhaimseartha eachtraíochta atá anseo a bhaineann le cúrsaí athrú aeráide, leis an tábhacht a bhaineann le bheith ag comhoibriú le daoine eile, agus le tábhacht na fírinne. Bainfidh léitheoirí óga agus aosta taitneamh agus tairbhe as eachtraí Éabha agus í ag iarraidh a pobal a thabhairt slán ón gceannaire cam atá ag milleadh an oileáin. Agus meabhraíonn an scéal dúinn arís is arís eile gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

“Scéal tráthúil, taitneamhach agus spreagúil … le teachtaireachtaí a théann i bhfeidhm go mór ar an léitheoir.” – Áine-Máire Ní Cheallaigh, Stiúrthóir, Baile Átha Cliath UNESCO Cathair Litríochta

£1/€1.50 Book Information Sheet

Activity Resource Acmhainní oideachais do mhúinteoirí

 

Watch video on Vimeo Find your local bookseller

The £1/€1.50 books are also available in braille, large print & audio via Guide Dogs, Vision Ireland, RNIB and Calibre Audio. If you require one of these formats, please click here to find out more.

Check out Tristan Rosenstocks’s Assembly video where he shares children’s books he’s enjoyed, where he loves to read, his top tips for enjoying reading and more!

  About the Author

  Tristan Rosenstock

  Craoltóir, ceoltóir, údar agus eagarthóir is ea Tristan Rosenstock. Tá sé ina Chlár Reachtaire le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus cuireann sé an clár ealaíon An Cúinne Dána i láthair, chomh maith le cláracha liteartha eile. Ón mbliain 2017 i leith tá sé ina eagarthóir liteartha ar an iris Comhar. Tá an domhan siúlta aige i dteannta an ghrúpa Téada. É pósta ar an údar Sadhbh Rosenstock agus cónaí orthu ag bun shléibhte Bhaile Átha Cliath lena mbeirt léitheoirí óga. Is é Inis Mara an chéad leabhar atá tagtha óna pheann.

  Tristan Rosenstock is an author, editor, broadcaster and bodhrán player. He presents RTÉ Raidió na Gaeltachta’s arts series An Cúinne Dána along with other literary programmes and is literary editor of the monthly magazine Comhar. He has toured the world with traditional group Téada. He is married to children’s author Sadhbh Rosenstock and they live at the foot of the Dublin Mountains with their two young readers. Inis Mara is his debut book.

  About the Illustrator

  Mark Wickham

  Is dearthóir agus maisitheoir é Mark Wickham a bhfuil cónaí air in Iarthar Chorcaí. Tá sé ag obair in earnáil na foilsitheoireachta le breis is 20 bliain anuas. Bhí a shaothar ar taispeáint mar chuid de thaispeántais in Éirinn agus thar lear. Tá roinnt pictiúrleabhair do pháistí maisithe aige agus ainmníodh ceann de na pictiúrleabhair sin mar leabhar páistí na bliana ag na Irish Book Awards. Bhunaigh Mark agus a pháirtí, Tara Kennedy, WORK SHOP le déanaí, spás cruthaitheach i mBeanntraí le haghaidh gach aoisghrúpa.

  Mark Wickham is a designer and illustrator living in West Cork. He has worked in the publishing industry for over 20 years. He has exhibited his illustration work both in Ireland and internationally. He has illustrated children’s picture books, one of which was nominated for a children’s book of the year at the Irish Book Awards. Mark and his partner, Tara Kennedy, recently set up WORK SHOP, a creative space for all ages in Bantry.

  Other great £1/€1.50 books for you to enjoy

  • Ffeithiau Ffiaidd Y Corff
  • RILY
  book category flag
  • The Amazing Edie Eckhart: The Friend Mission
  • Hachette Children’s Group
  • Can You Get Jellyfish in Space?
  • Puffin
  • Onyeka and the Secret Superhero
  • Simon & Schuster Children's Books
  • Loki: Tales of a Bad God
  • Walker Books
  • Ffeithiau Ffiaidd Y Corff
  • RILY
  book category flag
  • The Curious Case of the Irish Yeti: Molly Malone and Bram Stoker
  • The O'Brien Press
  • The Amazing Edie Eckhart: The Friend Mission
  • Hachette Children’s Group
  • Can You Get Jellyfish in Space?
  • Puffin
  • Onyeka and the Secret Superhero
  • Simon & Schuster Children's Books
  • Loki: Tales of a Bad God
  • Walker Books

  MORE THINGS TO ENJOY